Ainekavad


AJALUGU

Ajaloo ainekava 5. ja 6.  klassile

Ajaloo ainekava 7. - 9. klassile

ARVUTIÕPETUS

Arvutiõpetuse ainekava 2. klassile

Arvutiõpetuse ainekava 5. klassile

BIOLOOGIA

Bioloogia ainekava 7. klassile

Bioloogia ainekava 8. klassile

Bioloogia ainekava 9. klassile

EESTI KEEL

Eesti keele ainekava 1. klassile

Eesti keele ainekava 2. klassile

Eesti keele ainekava 3. klassile

Eesti keele ainekava 4. klassile

 

FÜÜSIKA

Füüsika ainekava 8. klassile

Füüsika ainekava 9. klassile

GEOGRAAFIA

Geograafia ainekava 7. klassile

Geograafia ainekava 8. klassile

Geograafia ainekava 9. klassile

HIIUMAA AJALUGU

Hiiumaa ajaloo ainekava

INGLISE KEEL

Inglise keele ainekava 3. klassile

Inglise keele ainekava 4. klassile

Inglise keele ainekava 5. klassile

Inglise keele ainekava 6. klassile

Inglise keele ainekava 7. klassile

Inglise keele ainekava 8. klassile

Inglise keele ainekava 9. klassile

INIMESEÕPETUS

Inimeseõpetuse ainekava 2. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 3. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 5. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 6. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 7. klassile

KEEMIA

Keemia ainekava 8. klassile

Keemia ainekava 9. klassile

KEHALINE KASVATUS

Kehalise kasvatuse ainekava 1. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 2. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 3. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 4. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 5. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 6. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 7. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 8. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 9. klassile

KUNSTIÕPETUS

Kunstiõpetuse ainekava 4. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 5. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 6. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 7. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 8. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 9. klassile

KUNSTI- JA TÖÖÕPETUS

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 1. klassile

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 2. klassile

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 3. klassile

KÄSITÖÖ- JA KODUNDUS

Käsitöö ja kodunduse ainekava 4.-9. klassile

LOODUSÕPETUS

Loodusõpetuse ainekava 1. klassile

Loodusõpetuse ainekava 2. klassile

Loodusõpetuse ainekava 3. klassile

Loodusõpetuse ainekava 4. klassile

Loodusõpetuse ainekava 5. klassile

Loodusõpetuse ainekava 6. klassile

Loodusõpetuse ainekava 7. klassile

MATEMAATIKA 

Matemaatika ainekava 1. klassile

Matemaatika ainekava 2. klassile

Matemaatika ainekava 3. klassile

Matemaatika ainekava 4. klassile

Matemaatika ainekava 5. klassile

Matemaatika ainekava 6. klassile

Matemaatika ainekava 7. klassile

Matemaatika ainekava 8. klassile

Matemaatika ainekava 9. klassile

MUUSIKAÕPETUS

Muusikaõpetuse ainekava

ROOTSI KEEL

Rootsi keele ainekava

TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 4. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 5. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 6. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 7. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 8. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 9. klassile

VENE KEEL

Vene keele ainekava 6. klassile

Vene keele ainekava 7. klassile

Vene keele ainekava 8. klassile

Vene keele ainekava 9. klassile

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse ainekava 6. klassile

Ühiskonnaõpetuse ainekava 9. klassile

Bioloogia ainekava 9. klassile

EESTI KEEL

Eesti keele ainekava 1. klassile

Eesti keele ainekava 2. klassile

Eesti keele ainekava 3. klassile

Eesti keele ainekava 4. klassile

 

FÜÜSIKA

Füüsika ainekava 8. klassile

Füüsika ainekava 9. klassile

GEOGRAAFIA

Geograafia ainekava 7. klassile

Geograafia ainekava 8. klassile

Geograafia ainekava 9. klassile

HIIUMAA AJALUGU

Hiiumaa ajaloo ainekava

INGLISE KEEL

Inglise keele ainekava 3. klassile

Inglise keele ainekava 4. klassile

Inglise keele ainekava 5. klassile

Inglise keele ainekava 6. klassile

Inglise keele ainekava 7. klassile

Inglise keele ainekava 8. klassile

Inglise keele ainekava 9. klassile

INIMESEÕPETUS

Inimeseõpetuse ainekava 2. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 3. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 5. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 6. klassile

Inimeseõpetuse ainekava 7. klassile

KEEMIA

Keemia ainekava 8. klassile

Keemia ainekava 9. klassile

KEHALINE KASVATUS

Kehalise kasvatuse ainekava 1. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 2. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 3. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 4. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 5. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 6. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 7. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 8. klassile

Kehalise kasvatuse ainekava 9. klassile

KUNSTIÕPETUS

Kunstiõpetuse ainekava 4. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 5. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 6. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 7. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 8. klassile

Kunstiõpetuse ainekava 9. klassile

KUNSTI- JA TÖÖÕPETUS

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 1. klassile

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 2. klassile

Kunsti- ja tööõpetuse ainekava 3. klassile

KÄSITÖÖ- JA KODUNDUS

Käsitöö ja kodunduse ainekava 4.-9. klassile

LOODUSÕPETUS

Loodusõpetuse ainekava 1. klassile

Loodusõpetuse ainekava 2. klassile

Loodusõpetuse ainekava 3. klassile

Loodusõpetuse ainekava 4. klassile

Loodusõpetuse ainekava 5. klassile

Loodusõpetuse ainekava 6. klassile

Loodusõpetuse ainekava 7. klassile

MATEMAATIKA 

Matemaatika ainekava 1. klassile

Matemaatika ainekava 2. klassile

Matemaatika ainekava 3. klassile

Matemaatika ainekava 4. klassile

Matemaatika ainekava 5. klassile

Matemaatika ainekava 6. klassile

Matemaatika ainekava 7. klassile

Matemaatika ainekava 8. klassile

Matemaatika ainekava 9. klassile

MUUSIKAÕPETUS

Muusikaõpetuse ainekava

ROOTSI KEEL

Rootsi keele ainekava

TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 4. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 5. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 6. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 7. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 8. klassile

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava 9. klassile

VENE KEEL

Vene keele ainekava 6. klassile

Vene keele ainekava 7. klassile

Vene keele ainekava 8. klassile

Vene keele ainekava 9. klassile

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse ainekava 6. klassile

Ühiskonnaõpetuse ainekava 9. klassile