Õppetöö

Konsultatsiooniajad 2021/2022


Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 5.-6. kl ja 8.-9. kl
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 E 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 6.-9. kl
inglise keel 6. ja 9. kl

 T 7. tund

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia, geograafia 7.-9. kl

E  7, tund
T 7. tund + kokkuleppel

loodusainete klass

Gerda Danieljants

inglise keel 5. ja 7.-8.kl

T 7. tund + kokkuleppel

inglise keele klass

Maris Vetsi

1. kl klassijuhataja,
6.-7. kl inglise keel

N 6. tund + kokkuleppel koduklass

Kaira Västrik

3. kl klassijuhataja,
inglise keel 3.- 4. kl

T 7. tund
K 7. tund + kokkuleppel

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5..-9. kl
ühiskonnaõpetus 9. kl,
rootsi keel 5.-7. kl

E 7. tund + kokkuleppel

ajalooklass

Ivi Teller

2. kl klassijuhataja,
rootsi keel 8. kl

E 7. tund
T 7. tund + kokkuleppel

koduklass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 8. tund

keemiaklass

Reelika Kastein 4. kl klassijuhataja,
eesti keel ja kirjandus 5. kl
R 6. tund + kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg inimeseõpetus 5. kl R 7. tund + kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 1.-3. ja 5.-9. kl N 12.15-14.30 + kokkuleppel kunstiklass
Karina Käär vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 6.-9. kl R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit

füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus 2.-7. ja 9. kl (T)

kokkuleppel keemiaklass/
spordihall/staadion
Andres Laanejõe tööõpetus 4.-5. kl K kokkuleppel

käsitöömaja

Paul Jenas kehaline kasvatus (P) kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 6.-7.. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 5.-6. kl ja 8.-9. kl
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 E 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 6.-9. kl
inglise keel 6. ja 9. kl

 T 7. tund

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia, geograafia 7.-9. kl

E  7, tund
T 7. tund + kokkuleppel

loodusainete klass

Gerda Danieljants

inglise keel 5. ja 7.-8.kl

T 7. tund + kokkuleppel

inglise keele klass

Maris Vetsi

1. kl klassijuhataja,
6.-7. kl inglise keel

N 6. tund + kokkuleppel koduklass

Kaira Västrik

3. kl klassijuhataja,
inglise keel 3.- 4. kl

T 7. tund
K 7. tund + kokkuleppel

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5..-9. kl
ühiskonnaõpetus 9. kl,
rootsi keel 5.-7. kl

E 7. tund + kokkuleppel

ajalooklass

Ivi Teller

2. kl klassijuhataja,
rootsi keel 8. kl

E 7. tund
T 7. tund + kokkuleppel

koduklass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 8. tund

keemiaklass

Reelika Kastein 4. kl klassijuhataja,
eesti keel ja kirjandus 5. kl
R 6. tund + kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg inimeseõpetus 5. kl R 7. tund + kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 1.-3. ja 5.-9. kl N 12.15-14.30 + kokkuleppel kunstiklass
Karina Käär vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 6.-9. kl R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit

füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus 2.-7. ja 9. kl (T)

kokkuleppel keemiaklass/
spordihall/staadion
Andres Laanejõe tööõpetus 4.-5. kl K kokkuleppel

käsitöömaja

Paul Jenas kehaline kasvatus (P) kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 6.-7.. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis