Õppetöö

Lõpueksamite ajad 2022/2023


eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise,või vene keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise,või vene keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.