Õppetöö

Eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad 2020/2021 õppeaastal:

  • eesti keel – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9. –10. juuni 2021. a.
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2020/2021 õppeaastal:

  • eesti keel – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9. –10. juuni 2021. a.
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.