Õppetöö

Lõpueksamite ajad 2021/2022


eesti keel – 30. mai 2022. a;
matemaatika – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise,või vene keeles (suuline) – 14. juuni 2022. a.

eesti keel – 30. mai 2022. a;
matemaatika – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise,või vene keeles (suuline) – 14. juuni 2022. a.