Õppetöö

Eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad 2019/2020 õppeaastal:

  • eesti keel – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10. –11. juuni 2020. a.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2019/2020 õppeaastal:

  • eesti keel – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10. –11. juuni 2020. a.