Inimesed

Õpetajad


Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2020/21 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9 kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-2. kl,  eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Paul Jenas kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 6.-7. kl, väikeklassi matemaatika 5. kl ivi.teller@emmaste.edu.ee
Margus Sömer matemaatika 5. ja 7.- 9. klass; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Maris  Vetsi

algklassid; inglise keel 3.-4. kl, LÕK inglise keel 5.-6. kl

maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu, käsitöö ja kunst 3. kl, ajalugu 6. kl reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6.-9. kl martin.marko@emmaste.edu.ee
Kaira Västrik algklassid; 6. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@emmaste.edu.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 5. ja 7.-9. kl, inglise keel 8. kl piret.pitk@emmaste.edu.ee
Karina Käär vene keel karina.kaar@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Eimar Tärk ajalugu 7. - 9. kl, ühiskonnaõpetus 9. kl eimar.tark@emmaste.edu.ee
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@emmaste.edu.ee
Gerda Danieljants inglise keel 5.-7. ja 9. kl, inimeseõpetus 7. kl gerda.danieljants@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, inimeseõpetus 5. kl krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 8. kl kool@emmaste.edu.ee
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonna- ja inimeseõpetus 6. kl, matemaatika 6. kl
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Merje Kikas rootsi keel 5. kl, ajalugu 6. kl merje.kikas@emmaste.edu.ee
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass

andres-laanejoe@emmaste.edu.ee

 

 

Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2020/21 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9 kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-2. kl,  eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Paul Jenas kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 6.-7. kl, väikeklassi matemaatika 5. kl ivi.teller@emmaste.edu.ee
Margus Sömer matemaatika 5. ja 7.- 9. klass; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Maris  Vetsi

algklassid; inglise keel 3.-4. kl, LÕK inglise keel 5.-6. kl

maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu, käsitöö ja kunst 3. kl, ajalugu 6. kl reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6.-9. kl martin.marko@emmaste.edu.ee
Kaira Västrik algklassid; 6. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@emmaste.edu.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 5. ja 7.-9. kl, inglise keel 8. kl piret.pitk@emmaste.edu.ee
Karina Käär vene keel karina.kaar@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Eimar Tärk ajalugu 7. - 9. kl, ühiskonnaõpetus 9. kl eimar.tark@emmaste.edu.ee
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@emmaste.edu.ee
Gerda Danieljants inglise keel 5.-7. ja 9. kl, inimeseõpetus 7. kl gerda.danieljants@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, inimeseõpetus 5. kl krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 8. kl kool@emmaste.edu.ee
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonna- ja inimeseõpetus 6. kl, matemaatika 6. kl
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Merje Kikas rootsi keel 5. kl, ajalugu 6. kl merje.kikas@emmaste.edu.ee
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass

andres-laanejoe@emmaste.edu.ee