Inimesed

Õpetajad 2022/23 õppeaastal


Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-8. kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Anneli Sadam bioloogia 9. klass anneli.sadam@emmaste.edu.ee
Paul Jenas kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Merje Kikas ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl
merje.kikas@emmaste.edu.ee
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
matemaatika 8.-9. kl
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Karina Käär väikeklassi õpetaja karina.kaar@emmaste.edu.ee
Elena Chepurnova vene keel elena.chepurnova@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, eesti keel ja kirjandus 5. kl krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Marko Martin tööõpetus 4.-9. kl martin.marko@emmaste.edu.ee
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@emmaste.edu.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl, inglise keel 6.- 9. kl piret.pitk@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 5.-7.. kl katre.pruul@emmaste.edu.ee
Margus Sõmer matemaatika 4.-7. klass; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 5. kl. ivi.teller@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson

kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 2.-4. kl, 

eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Maris Vetsi algklassid, 3. kl inglise keel maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Kaira Västrik algklassid; inglise keel 4.-5. kl, eesti keel ja kirjandus 6. kl kaira.vastrik@emmaste.edu.ee
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-8. kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Anneli Sadam bioloogia 9. klass anneli.sadam@emmaste.edu.ee
Paul Jenas kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Merje Kikas ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl
merje.kikas@emmaste.edu.ee
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
matemaatika 8.-9. kl
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Karina Käär väikeklassi õpetaja karina.kaar@emmaste.edu.ee
Elena Chepurnova vene keel elena.chepurnova@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, eesti keel ja kirjandus 5. kl krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Marko Martin tööõpetus 4.-9. kl martin.marko@emmaste.edu.ee
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@emmaste.edu.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl, inglise keel 6.- 9. kl piret.pitk@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 5.-7.. kl katre.pruul@emmaste.edu.ee
Margus Sõmer matemaatika 4.-7. klass; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 5. kl. ivi.teller@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson

kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 2.-4. kl, 

eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Maris Vetsi algklassid, 3. kl inglise keel maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Kaira Västrik algklassid; inglise keel 4.-5. kl, eesti keel ja kirjandus 6. kl kaira.vastrik@emmaste.edu.ee