Inimesed

Õpetajad


Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2019/20 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool@gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5. - 7. kl; bioloogia;
geograafia
matuaal@gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-3. kl Eila.Tonisson@gmail.com
Paul Jenas kehaline kasvatus ohakakaru@gmail.com
Ivi Teller algklassid; vene keel 6. ja 8. klass ivi.teller@gmail.com
Margus Sömer matemaatika 6.- 9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer@gmail.com
Maris  Vetsi algklassid; inglise keel 3.-4. kl maris.vetsi@gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu reelikakastein@hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6. - 9. kl martin.marko@mail.ee
Kaira Västrik algklassid; 5. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@mail.ee
Eva Raidma eesti keel ja kirjandus 6.-9. kl evaraidma@gmail.com
Ljubov Veski vene keel veski.ljubov@gmail.com
Helje Ugam muusika helje.ugam@mail.ee
Anton Altmäe ajalugu 6. - 9. klass, ühiskonnaõpetus 9. klass,
vene keel 9. klass
anton.altmae@gmail.com
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@gmail.com
Gerda Danieljants inglise keel 5.- 9. kl gdanieljants@gmail.com
Krista Leisberg logopeed kris771@gmail.com
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 5.-8. klass; emmastekool@gmail.com
Merje Kikas ajalugu 5. kl; vene keel 7. kl merjekikas@gmail.com
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonnaõpetus 6. kl, matemaatika 5. kl
tiinakoit1@gmail.com
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass andres@mudelklubi.ee

 

 

Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2019/20 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool@gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5. - 7. kl; bioloogia;
geograafia
matuaal@gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-3. kl Eila.Tonisson@gmail.com
Paul Jenas kehaline kasvatus ohakakaru@gmail.com
Ivi Teller algklassid; vene keel 6. ja 8. klass ivi.teller@gmail.com
Margus Sömer matemaatika 6.- 9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer@gmail.com
Maris  Vetsi algklassid; inglise keel 3.-4. kl maris.vetsi@gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu reelikakastein@hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6. - 9. kl martin.marko@mail.ee
Kaira Västrik algklassid; 5. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@mail.ee
Eva Raidma eesti keel ja kirjandus 6.-9. kl evaraidma@gmail.com
Ljubov Veski vene keel veski.ljubov@gmail.com
Helje Ugam muusika helje.ugam@mail.ee
Anton Altmäe ajalugu 6. - 9. klass, ühiskonnaõpetus 9. klass,
vene keel 9. klass
anton.altmae@gmail.com
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@gmail.com
Gerda Danieljants inglise keel 5.- 9. kl gdanieljants@gmail.com
Krista Leisberg logopeed kris771@gmail.com
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 5.-8. klass; emmastekool@gmail.com
Merje Kikas ajalugu 5. kl; vene keel 7. kl merjekikas@gmail.com
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonnaõpetus 6. kl, matemaatika 5. kl
tiinakoit1@gmail.com
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass andres@mudelklubi.ee