Inimesed

Õpetajad


Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2020/21 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool@gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9 kl;
geograafia 7.-9. kl
matuaal@gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-2. kl,  Eila.Tonisson@gmail.com
Paul Jenas kehaline kasvatus ohakakaru@gmail.com
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 6.-7. kl, väikeklassi matemaatika 5. kl ivi.teller@gmail.com
Margus Sömer matemaatika 5. ja 7.- 9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer@gmail.com
Maris  Vetsi

algklassid; inglise keel 3.-4. kl, LÕK inglise keel 5.-6. kl

maris.vetsi@gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu, käsitöö ja kunst 3. kl reelikakastein@hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6.-9. kl martin.marko@mail.ee
Kaira Västrik algklassid; 6. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@mail.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 5. ja 7.-9. kl, inglise keel 8. kl piretp@vhk.ee
Karina Käär vene keel karinakaar@hotmail.com
Helje Ugam muusika helje.ugam@mail.ee
Hergo Tasuja ajalugu 5. ja 7. - 9. kl, ühiskonnaõpetus 9. kl tasuja86@hotmail.com
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@gmail.com
Gerda Danieljants inglise keel 5.-7. ja 9. kl, inimeseõpetus 7. kl gdanieljants@gmail.com
Krista Leisberg logopeed, inimeseõpetus 5. kl kris771@gmail.com
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 8. kl emmastekool@gmail.com
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonna- ja inimeseõpetus 6. kl, matemaatika 6. kl
tiinakoit1@gmail.com
Merje Kikas rootsi keel 5. kl, ajalugu 6. kl merjekikas@gmail.com
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass

andres@mudelklubi.ee

 

 

Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2020/21 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool@gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9 kl;
geograafia 7.-9. kl
matuaal@gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-2. kl,  Eila.Tonisson@gmail.com
Paul Jenas kehaline kasvatus ohakakaru@gmail.com
Ivi Teller algklassid, rootsi keel 6.-7. kl, väikeklassi matemaatika 5. kl ivi.teller@gmail.com
Margus Sömer matemaatika 5. ja 7.- 9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer@gmail.com
Maris  Vetsi

algklassid; inglise keel 3.-4. kl, LÕK inglise keel 5.-6. kl

maris.vetsi@gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu, käsitöö ja kunst 3. kl reelikakastein@hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6.-9. kl martin.marko@mail.ee
Kaira Västrik algklassid; 6. kl eesti keel ja kirjandus kaira.vastrik@mail.ee
Piret Pitk eesti keel ja kirjandus 5. ja 7.-9. kl, inglise keel 8. kl piretp@vhk.ee
Karina Käär vene keel karinakaar@hotmail.com
Helje Ugam muusika helje.ugam@mail.ee
Hergo Tasuja ajalugu 5. ja 7. - 9. kl, ühiskonnaõpetus 9. kl tasuja86@hotmail.com
Tiina Marmor keemia tiina.marmor@gmail.com
Gerda Danieljants inglise keel 5.-7. ja 9. kl, inimeseõpetus 7. kl gdanieljants@gmail.com
Krista Leisberg logopeed, inimeseõpetus 5. kl kris771@gmail.com
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus 8. kl emmastekool@gmail.com
Tiina Koit kehaline kasvatus; füüsika,
ühiskonna- ja inimeseõpetus 6. kl, matemaatika 6. kl
tiinakoit1@gmail.com
Merje Kikas rootsi keel 5. kl, ajalugu 6. kl merjekikas@gmail.com
Andres Laanejõe tööõpetus 4.- 5. klass

andres@mudelklubi.ee