Uudised

Emmaste Põhikool – Hea kooli edendaja 2018 13. detsember marys


Emmaste kool osales tänavu teist korda TÜ Eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea
kool kui väärtuspõhine kool“. Kui esimesel korral 2016. aastal saime tunnustuse „Hea kooli
rajaleidja“, siis seekord pärjati meid tiitliga „Hea kooli edendaja“. Emmaste kooli
tunnustatakse turvalisust toetavate kokkulepete sõlmimise ja mõtestamise, õppimist toetava
keskkonna väärtustamise ning eesmärgistatud õpetajalt-õpetajale suunatud tugiprogrammi
rakendamise eest.
Konkursil osalemiseks kirjutasime kogu kooliperet kaasates eneseanalüüsi, milles vaatlesime
oma kooli arenguid erinevatest aspektidest, tuues välja nii tugevusi kui ka arengukohti. „Hea
kooli edendaja“ tiitliga tunnustatakse kooli, kelle konkursitöös sisalduv analüüs on
süsteemne ja tõenduspõhine ning lähtub kooli põhiväärtustest.
Tunnustus on kogu kooliperele meeldiv kinnitus väljastpoolt, et oleme õigel teel. Rõõm on
õppida ja töötada heas koolis!

Merje Kikas
Emmaste Põhikooli direktor

Emmaste kool osales tänavu teist korda TÜ Eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea
kool kui väärtuspõhine kool“. Kui esimesel korral 2016. aastal saime tunnustuse „Hea kooli
rajaleidja“, siis seekord pärjati meid tiitliga „Hea kooli edendaja“. Emmaste kooli
tunnustatakse turvalisust toetavate kokkulepete sõlmimise ja mõtestamise, õppimist toetava
keskkonna väärtustamise ning eesmärgistatud õpetajalt-õpetajale suunatud tugiprogrammi
rakendamise eest.
Konkursil osalemiseks kirjutasime kogu kooliperet kaasates eneseanalüüsi, milles vaatlesime
oma kooli arenguid erinevatest aspektidest, tuues välja nii tugevusi kui ka arengukohti. „Hea
kooli edendaja“ tiitliga tunnustatakse kooli, kelle konkursitöös sisalduv analüüs on
süsteemne ja tõenduspõhine ning lähtub kooli põhiväärtustest.
Tunnustus on kogu kooliperele meeldiv kinnitus väljastpoolt, et oleme õigel teel. Rõõm on


õppida ja töötada heas koolis!

Merje Kikas
Emmaste Põhikooli direktor