Uudised

Õpilasesinduse valimised 16. oktoober Triinu


ALGAVAD ÕPILASESINDUSE VALIMISED!

Koolis on palju siginat ja saginat.... õppetöö, sündmused, väljasõidud, näitused, ringid jne. Mõnikord võib aga juhtuda, et mõni sündmus või otsus viiakse läbi nii, et tekib tunne, et tahaks sõna sekka öelda.

Tule õpilasesindusse ja lase OMA HÄÄLEL KÕLADA!

ÕE liikmetel on võim...

* Nad saavad teha ettepanekuid kooli juhtkonnale.

* Mõelda ja viia läbi kooli sündmuseid.

* Esindada kooli erinevatel väljasõitudel.

* Viia läbi väikeseid muudatusi igapäevase koolielu parandamiseks.

Õpilasesindusse saab kandideerida iga 5.-9. klassi õpilane, kes käib meie koolis.

* Kandideerimiseks tuleb end kirja panna huvijuhi ruumis hiljemalt esmaspäevaks.

* Valimised toimuvad järgmisel kolmapäeval

OLE JULGE JA SAA KOGEMUSE VÕRRA RIKKAMAKS, TULE ÕPILASESINDUSSE!

ALGAVAD ÕPILASESINDUSE VALIMISED!

Koolis on palju siginat ja saginat.... õppetöö, sündmused, väljasõidud, näitused, ringid jne. Mõnikord võib aga juhtuda, et mõni sündmus või otsus viiakse läbi nii, et tekib tunne, et tahaks sõna sekka öelda.

Tule õpilasesindusse ja lase OMA HÄÄLEL KÕLADA!

ÕE liikmetel on võim...

* Nad saavad teha ettepanekuid kooli juhtkonnale.

* Mõelda ja viia läbi kooli sündmuseid.

* Esindada kooli erinevatel väljasõitudel.

* Viia läbi väikeseid muudatusi igapäevase koolielu parandamiseks.

Õpilasesindusse saab kandideerida iga 5.-9. klassi õpilane, kes käib meie koolis.

* Kandideerimiseks tuleb end kirja panna huvijuhi ruumis hiljemalt esmaspäevaks.

* Valimised toimuvad järgmisel kolmapäeval

OLE JULGE JA SAA KOGEMUSE VÕRRA RIKKAMAKS, TULE ÕPILASESINDUSSE!