Uudised

Emmaste Põhikool vajab HUVIJUHTI 13. mai marys


EMMASTE PÕHIKOOL

vajab alates 18.augustist 2021.a.

 

HUVIJUHTI

0,7 koormusega,

lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajaks

 

Huvijuhi töö sisuks on koostöös kolleegidega õpikeskkonna loomine, mis toetab õpilaste arengut, loovust, tervislikke eluviise ja positiivset ellusuhtumist (huvialase tegevuse korraldamine, ürituste planeerimine ja ettevalmistamine, õpilasesinduse töö koordineerimine).

 

Oled sobiv, kui omad pedagoogilist, kultuuri- või noorsootööalast kõrg- või keskeriharidust ja tahet lastega ning noortega tegelemiseks.

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 7.juuniks aadressil Emmaste 92001, Hiiumaa või kool@emmaste.edu.ee

Lisainfo telefonil 524 0157, Merje Kikas.

EMMASTE PÕHIKOOL

vajab alates 18.augustist 2021.a.

 

HUVIJUHTI

0,7 koormusega,

lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajaks

 

Huvijuhi töö sisuks on koostöös kolleegidega õpikeskkonna loomine, mis toetab õpilaste arengut, loovust, tervislikke eluviise ja positiivset ellusuhtumist (huvialase tegevuse korraldamine, ürituste planeerimine ja ettevalmistamine, õpilasesinduse töö koordineerimine).

 

Oled sobiv, kui omad pedagoogilist, kultuuri- või noorsootööalast kõrg- või keskeriharidust ja tahet lastega ning noortega tegelemiseks.

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 7.juuniks aadressil Emmaste 92001, Hiiumaa või kool@emmaste.edu.ee

Lisainfo telefonil 524 0157, Merje Kikas.