Home Õppetöö

Õppetöö

Saada link Prindi PDF

2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustöö
 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine
 1. Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 2. Huviringide mitmekesisus koostöös VAKiga.
 3. Kujundava hindamise rakendamine, I kooliastmes oskusainetes antakse hinnangulist tagasisidet.
 • Õppetöö mitmekesistamine
 1. Ühisürituste korraldamine, külalisesinejate kutsumine, õppekäigud.
 2. Õppeainete vaheline lõiming, õpetamine teise aine võtmes (kord õppeperioodi jooksul).
 3. Õuesõppe võimaluste kasutamine, õpperaja stendide uuendamine.
 4. Teiste koolide külastamine ja nende kogemustest õppimine.
 • IKT vahendite aktiivsem kasutamine
 1. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös, õpetajate omavaheliste kogemuste ja abi jagamine.
 2. Põnevate tundide kajastamine kooli blogis.
 3. Õpetajate ja õpilaste koolitamine.
2. Keskkond
 • Kiusamisvaba kool
 1. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine, visualiseerimine ja rakendamine.
 2. Koolivägivald – märkamine, ennetamine, kohene sekkumine.
 3. TORE liikumise käivitamine.
 4. Tegevused vahetundides, suuremad juhendavad väiksemaid.
 • Õpikeskkonna kaasajastamine
 1. Klassimööbli uuendamine.
 2. Mängud, tabelid, mudelid, seinte ja põranda kasutamine.
 3. Igasse klassi projektor.
3. Koostöö huvigruppidega
 • Koolielu kajastamine ja info jagamine
 1. Kooli kodulehe uuendamine, vastutaja määramine.
 2. Kooli blogi loomine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias ja blogis.
 • Koostöö arendamine lastevanemate, VAKi ja kooli pidajaga
 1. Ühisüritused, lastevanemate klubi.
 2. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.
 

Kalender

Eelmine kuu Aprill 2018 Järgmine kuu
E T K N R L P
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30