Home Õppetöö

Õppetöö

Saada link Prindi PDF

2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustöö
 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine
 1. Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 2. Huviringide mitmekesisus koostöös VAKiga.
 3. Kujundava hindamise rakendamine, I kooliastmes oskusainetes antakse hinnangulist tagasisidet.
 • Õppetöö mitmekesistamine
 1. Ühisürituste korraldamine, külalisesinejate kutsumine, õppekäigud.
 2. Õppeainete vaheline lõiming, õpetamine teise aine võtmes (kord õppeperioodi jooksul).
 3. Õuesõppe võimaluste kasutamine, õpperaja stendide uuendamine.
 4. Teiste koolide külastamine ja nende kogemustest õppimine.
 • IKT vahendite aktiivsem kasutamine
 1. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös, õpetajate omavaheliste kogemuste ja abi jagamine.
 2. Põnevate tundide kajastamine kooli blogis.
 3. Õpetajate ja õpilaste koolitamine.
2. Keskkond
 • Kiusamisvaba kool
 1. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine, visualiseerimine ja rakendamine.
 2. Koolivägivald – märkamine, ennetamine, kohene sekkumine.
 3. TORE liikumise käivitamine.
 4. Tegevused vahetundides, suuremad juhendavad väiksemaid.
 • Õpikeskkonna kaasajastamine
 1. Klassimööbli uuendamine.
 2. Mängud, tabelid, mudelid, seinte ja põranda kasutamine.
 3. Igasse klassi projektor.
3. Koostöö huvigruppidega
 • Koolielu kajastamine ja info jagamine
 1. Kooli kodulehe uuendamine, vastutaja määramine.
 2. Kooli blogi loomine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias ja blogis.
 • Koostöö arendamine lastevanemate, VAKi ja kooli pidajaga
 1. Ühisüritused, lastevanemate klubi.
 2. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.
 

Kalender

Eelmine kuu November 2017 Järgmine kuu
E T K N R L P
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30