Tänusõnad

Reede, 19 Jaanuar 2018 12:55
Prindi
Koolipere tänab Taavi Ugamit ja Ülo Kikast abi eest kogukonnasaali kaasajastamisel!
Kasutame kooli saali igapäevaselt tundide läbiviimisel, tantsuvahetundideks ning rahvatantsuks.
Niisamuti tunnevad uuenenud esitlustehnikast rõõmu kogukonnaliikmed, kes saavad osa
erinevatest ühisüritustest.


Viimati uuendatud Reede, 19 Jaanuar 2018 13:16