Esmaspäev, 17 Oktoober 2016 21:04
Prindi
EMMASTE PÕHIKOOLI VÄÄRTUSED

ARENG
- Õpilase ja õpetaja muutumine isiksusena, mis on kooli ja kaaslaste poolt toetatud. Arengu käigus omandatakse teadmisi ja/või oskuseid ning osatakse neid õiges kontekstis kasutada. Arenedes õpitakse ka vigadest ja tegeletakse eneseanalüüsiga.

LOOVUS – Loovus võimaldab lahendada erinevaid olukordi väljaspool tavapäraseid piire, viib elu edasi ja lisab mitmekesisust. Oskus leida lahendusi olukordades, mille kohta puudub reegel või õpikujuhis.

POSITIIVSUS – Pöörame tähelepanu neile, kes midagi hästi teevad. Toome esile head, mitte ei otsi vigu. Probleemide ilmnedes oleme suunatud lahenduste leidmisele.

KESKKOND – Meie kooli vaimne ja füüsiline keskkond loovad head eeldused õppimiseks ja õpetamiseks. Väärtustame end ümbritsevat ja hoiame seda. Tegutseme selle nimel, et koolis valitseks vastastikune usaldus ja oleks turvaline keskkond.

INDIVIDUAALSUSE TOETAMINE – Õpetaja toetab õpilase arengut, arvestades et iga inimene on teistest erinev ja vajab omamoodi lähenemist. Õpilasi ei suruta raamidesse, kui ei ole vaja. Märgatakse õpilaste eripärasid ning neid arvestades püütakse anda eduelamusi.
Viimati uuendatud Esmaspäev, 17 Oktoober 2016 21:19