Teisipäev, 13 Detsember 2016 19:09
Prindi

Emmaste kool kui „Hea kooli rajaleidja 2016“


Emmaste Põhikool osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt läbiviidud konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool“. Konkursi eesmärk on arendada koolide eneseanalüüsi võimekust, arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ning koguda, levitada ja tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Konkursitöö käigus analüüsisid Emmaste kooli õpetajad kooli tegemisi erinevatest aspektidest, tuues välja edusammud ja kitsaskohad. Mõeldi läbi, mida ja kuidas saab teha edaspidi paremini.

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas Emmaste kooli „Hea kooli rajaleidja“ tiitli ja logoga. Sellise tiitli said õppeasutused, mis teevad oma kooli arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud kool oskab tehtud tööd eneseanalüüsi vormis hinnata. Eraldi tunnustati Emmaste Põhikooli väärtustest lähtuva koolikultuuri loomise, hea õpetaja ja õpilase profiili väljatöötamise ning õuesõppe rakendamise eest.

Emmaste kooli jaoks tähendab „Hea kooli rajaleidja“ tiitel, et liigume hea kooli edendamise poole.
Sellel teekonnal on kaaslasteks nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad. Oluline on, et liigume ühes suunas.