Dokumendid

Prindi
 • Kooli arengukava
 • Emmaste Põhikooli õppekava (01.09.2017)
 • Kooli kodukord (kinnitatud 14.12.2016)
 • Sisehindamise kord
 • Emmaste Põhikooli töökorralduse reeglid (kinnitatud 08.05.2017)
 • Blanketid
 • Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
 • Õpilasesinduse põhimäärus


 • Põhimäärus (26.06.2017)
 • Loovtööde juhend (Lisa2 .rtf)
 • HEV kord
 •