Dokumentide loetelu

Teisipäev, 28 Veebruar 2017 19:12 Margus Sõmer
Prindi
Dokumendi liik
Juurdepääsu piirangud
Saabunud dokumendid Asutusesiseseks kasutamiseks
Väljasaadetud dokumendid (kirjad, avaldused, märgukirjad,
taotlused, teabenõuded jms.)
Asutusesiseseks kasutamiseks
Koostatud õigusaktid (direktori käskkirjad) Asutusesiseseks kasutamiseks
Töölepingud (lepingute registris) Asutusesiseseks kasutamiseks
Isikukaardid (EHISes) Asutusesiseseks kasutamiseks
Lepingud (lepingute registris) Asutusesiseseks kasutamiseks
Muud õigusaktid Asutusesiseseks kasutamiseks
Töölähetuskorraldused Asutusesiseseks kasutamiseks
Direktori kiitused Asutusesiseseks kasutamiseks
Juhtkonna koosolekute protokollid Asutusesiseseks kasutamiseks
Personali töökoosolekute protokollid Asutusesiseseks kasutamiseks
Õppenõukogu protokollid Asutusesiseseks kasutamiseks
Viimati uuendatud Teisipäev, 28 Veebruar 2017 19:22