Käsiraamat "Rõõmuga kooli"

Teisipäev, 05 September 2017 08:55 Marys Toomse
Prindi

Head alanud kooliaastat!

Kõigi muude rõõmude kõrval toob see kooli ka uued lapsevanemad, kes võiksid ja saaksid kooliellu panustada veidi rohkem ja teadlikumalt kui tavaliselt seni. Nende laiem kaasatus võiks „kindlustada meie head haridust ja pehmendada koolisüsteemi rangemaid näojooni“, kirjutab ka Kersti Kaljulaid siin kirjas viidatud raamatus.

2016. a ilmus käsiraamat „Rõõmuga kooli“. See kajastab kodu ja kooli koostöö teemalisi uuringuid ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast ning jagab juhiseid ja soovitusi nii koolidele kui lapsevanematele. Käsiraamatu kaasautorid on 28 Eesti koolitöötajat, lapsevanemat ja haridusuurijat.

Raamatu leiate aadressilt: https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf.

Raamat on välja antud projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus oli Eesti Noorsootöö Keskus (www.entk.ee/riskilapsedjanoored) ning partner Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Head lugemist!