Programm leiab ruutvõrrandi ax²+bx+c=0 lahendid.

(Autor: Magnus Paumees, 2014. a.)

Sisesta kordajate a, b ja c väärtused:
a= b= c=